Tag: تیموتی

متن سربرگ خود را وارد کنید

tim-berners-lee1

تیم برنرز لی ، مخترع وب

به نام خدا . وب یک شبکه جهانی و زیر مجموعه اینترنت است و در برگیرنده صفحاتی است که با استفاده از مرورگر قابل دسترسی

Read More »