وردپرس و کاربرد های آن

وردپرس و کاربرد های آن

به نام خدا. تعداد زیادی از وبسایت ها موجود بر پایه سیستم های مدیریت محتوا پایه گذاری شده اند . وردپرس ، جوملا ، پرستا شاپ ، دروپال و … از متداول ترین سیستم های مدیریت محتوا موجود هستند و قرار است که سیستم مدیریت محتوا وردپرس را مورد بررسی قرار دهیم و کاربرد ها…